Σάββατο
20
Ιούλιος
TOP

Μπαράζ φοροελέγχων από την ΑΑΔΕ, με πάνω από 25.000 ελέγχους μέσα στο 2023 – Ποιες υποθέσεις θα βρεθούν στο “στόχαστρο”

Πιο συγκεκριμένα, με βάση απόφαση που υπογράφει ο επικεφαλής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων, αγοραπωλησίες ακινήτων, δωρεές υψηλού κινδύνου για διακίνηση μαύρου χρήματος αλλά και υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας και χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αναμένεται να τεθούν στην κορυφή των προτεραιοτήτων.

Ταυτόχρονα θα ελεγχθούν όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση-προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. Πρόκειται για υποθέσεις του 2017 για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στα τέλη του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλες αυτές τις 25.000 υποθέσεις που θα ελεγχθούν, περίπου το 70% αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Όπως μάλιστα σημειώνεται στην απόφαση οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου με αξιοποίηση των νέων “έξυπνων” μεθόδων διασταύρωσης στοιχείων που ακολουθεί η ΑΑΔΕ.

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή θα διενεργηθούν:

  • Υποθέσεις με επιστροφές φόρων
  • Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος όπως ενδεικτικά δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος χωρίς έλεγχο.
  • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων.
  • Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.
  • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοσις σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΠΣ Elenxis.
  • Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρεύνης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφαλίσεως Δημοσίων Εσόδων.
  • Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
  • Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
  • Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

Τα ακίνητα

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο 2.500 υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, θα αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν αφορά στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή δημοτικών τελών, που αποτελούν αντικείμενο άλλων ελέγχων.

Συγκεκριμένα ελέγχονται όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται βασικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού πληρωμής ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

πηγη News247.gr