Παρασκευή
24
Σεπτέμβριος
TOP

Νέα απορριμματοφόρα στον στόλο οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας

Νέα απορριμματοφόρα προστίθενται στον στόλο οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Η προμήθεια, μετά τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, θα γίνει από την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αφορά σε τέσσερα (4) νέα απορριμματοφόρα.

Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευτεί, ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 10 m3, ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 με γερανό υπόγειων κάδων και δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3.

Η ανανέωση του στόλου οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, υλοποιείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ενώ η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος, αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα και στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στους τομείς της Καθαριότητας, του Πρασίνου κ.λπ.