Τρίτη
29
Νοέμβριος
TOP

Νέες τουριστικές μονάδες σε Γαργαλιάνους, Γιάλοβα, Βουνάρια , Μεθώνη και Στούπα

Αποφάσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και μιας ενοικιαζομένων δωματίων, με επιχορηγήσεις, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και αναλυτικά τις παρουσίασε το «Χρήμα & Τουρισμός».

Στη Δυτική Μάνη
Συγκεκριμένα, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίουτης επιχείρησης «ΜΙΡΑΖ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με δ.τ. «ΜΙΡΑΖ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 4* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δαστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη Στούπα Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δήμου Δυτικής Μάνης συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.200.000,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσουμε 2.200.000,00 €.

 

Στους Γαργαλιάνους

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» των άρθρων 59 έως 61 του νόμου 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται σε ΊΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στους Γαργαλιάνους , συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.371.649,68  και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.371.649,68 €.
Φορέας
 του επενδυτικού σχεδίου είναι η επιχείρηση OLIVE GARDEN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.

Στη Μεθώνη
Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» των άρθρων 59 έως 61 του νόμου 4399/2016,επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται σε «ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ3***» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Μεθώνη Δήμου Πύλου  Νέστορος, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 646.002,47  και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 646.002,47 €.

Η συνολική ενίσχυση χορηγείται ανά ομάδα ενισχυόμενων δαπανών και ανά είδος ενίσχυσης και Φορέας του επενδυτικού σχεδίου (δικαιούχος της ενίσχυσης) είναι η επιχείρηση ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Στην Γιάλοβα

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»με δ.τ. «ZOE SEASIDE RESORT Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται σε «Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής και αναβάθμιση σε 4* υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδα» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην Γιάλοβα Μεσσηνίαςσυνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 783.981,61  και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 783.981,61 €.
Στην τοπική κοινότητα Βουναριών Πύλου
Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  HOTEL ΚΟΛΟΝΙΔΕΣ BEACH  ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «HOTEL ΚΟΛΟΝΙΔΕΣ BEACHΑ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως61 του Ν.4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται σε «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ 22 ΔΩΜΑΤΙΑ – 22 ΚΛΙΝΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ»(ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην Τ.ΚΒουναρίων , Δήμου Πύλου-Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ,συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 930.000,00  και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 930.000,00 €.

 

 

Πηγή: gargalianoionline.gr