Τρίτη
5
Δεκέμβριος
TOP

Ο Θανάσης Πετράκος για την αποζημίωση της εταιρείας για το Τζάνε- Καλαμάκι

Η κοινή πρόταση απόφασης στο θέμα της αποζημίωσης της εταιρείας για το Τζάνε- Καλαμάκι η οποία υπερψηφίστηκε και είναι η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με αίσθημα  ευθύνης  ,μετά    τη συζήτηση από την οποία αποκαλύφθηκε ότι  η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου» ,είναι ανάγκη να επανεξεταστεί από  μηδενική βάση ,καθότι  στηρίχτηκε σε ψευδή δεδομένα , σε ελλιπή και ανακριβή στοιχεία ,σε λάθος  υπολογισμούς  αλλά και επειδή πρέπει  να υπάρξει διερεύνηση και όλων των καταγγελιών για μη εφαρμογή της νομοθεσίας ,αποφάσισε   κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των παρατάξεων  Δέδε, Κάτσαρη , Λυμπεροπούλου, Πετράκου και Τατούλη   και παρά την αντίθετη θέση της παράταξης του Περιφερειάρχη

  1. Να ανασταλεί η  υλοποίηση  της απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου  η οποία, έχει αποφασίσει  να εγκρίνει επιπλέον αποζημίωση ύψους 2.099.320 ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι «Γ. Πετρής ΑΤΕ», με το αιτιολογικό του «πρόσθετου μεταφορικού έργου»!!!
  2. Να μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου,  επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης .   Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία.
  3. Να διερευνηθούν όλες οι αποκαλύψεις και να γίνει Ένορκη Διοικητική Εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι ευθύνονται για τα ψευδή δεδομένα σε σχέση με την νομιμότητα ή μη του αρχικά επιλεγμένου λατομείου.
  4. Να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για τυχόν επιπλέον απαιτήσεις  της αναδόχου εταιρείας,   ποιες είναι αυτές και πως θα τις αντικρούσει η Περιφερειακή Αρχή ώστε να προστατεύσει το Δημόσιο συμφέρον.