TOP

Οι πέντε νέοι αντιδήμαρχοι στον δήμο Δυτικής Μάνης

Πέντε αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας. Τέσσερις έμμισθοι και ένας άμισθος οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) και το άρθρο 3 του ν. 5056/23.

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής

Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ602β/2019).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                                                                                         

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θητεία από 5/1/2024 μέχρι 4/1/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Βαβαρούτσο Γεώργιο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αγροτικής οδοποιίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών.
 • Των έργων αγροτικής οδοποιίας.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.
 1. Τον κ. Γιατράκο Γεώργιο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Εμπορικών δραστηριοτήτων, Ύδρευσης και αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.
 1. Τον Χρηστέα Δημήτριο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων εξαιρουμένης της Αγροτικής οδοποιίας .
 • Των θεμάτων Αθλητισμού.
 • Την τέλεση γάμων απουσιάζοντος του Δημάρχου.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας τους.
 1. Τον Κομπότη Γεώργιο, καθ’ ύλην, έμμισθο, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και αποκεντρωμένων υπηρεσιών Αβίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος και καθαριότητας.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Αβίας, τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας και την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.
 1. Τον Παπαμικρουλέα Κωνσταντίνο, άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην και τόπο αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων αρμοδιότητας του.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρηστέας Δημήτριος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Βαβαρούτσο Γεώργιο.

ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥΡΕΑΣ