Σάββατο
3
Ιούνιος
TOP

Open Mall Κυπαρισσίας: Ανάδοχος για το διαγωνισμό εγκατάστασης συστήματος “έξυπνης πόλης”

Προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για το υποέργο 4 του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων “έξυπνης πόλης” (σύστημα ασύρματης πρόσβασης – WiFi στο Διαδίκτυο – σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας στη χθεσινή συνεδρίασή της ενέκρινε το από 16-01-2023 Πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κι ως εκ τούτου κατακύρωσε το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης πόλης (Σύστημα Ασύρματης Πρόσβασης – WiFi (Hot Spots) στο διαδίκτυο – Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων)», στον οικονομικό φορέα «ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε.», με ποσό οικονομικής προσφοράς 47.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 58.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΠΗΓΗ gargalianoionline.gr