Δευτέρα
6
Φεβρουάριος
TOP

Πανελλήνιες 2022: Τα ΑΕΙ καθορίζουν τους συντελεστές βαρύτητας από φέτος

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα μαθήματα των φετινών Πανελληνίων καθορίστηκαν, για πρώτη φορά, από τα ίδια τα πανεπιστήμια, με απόφαση της Συγκλήτου των ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.

Αυτό σημαίνει πως τα ίδια τα πανεπιστήμια συνδιαμορφώνουν τη βαθμολογία που θα χρειαστεί τελικά ο κάθε υποψήφιος μέσω των πανελληνίων για την εισαγωγή του σε ΑΕΙ, επειδή αυτά καθορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωσή του, «οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν, για πρώτη φορά φέτος, και ανακοινώθηκαν με την Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄5399) Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε βάσει του Ν.4777/2021. Ο τρόπος υπολογισμού μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής, καθώς και τα κριτήρια ισοβαθμίας καθορίζονται με νέα απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως».

Πώς υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων των πανελληνίων

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις από το 2022 και μετά, για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μορίων και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία:

Υποψήφιος για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 17
 • Αρχαία Ελληνικά 18,6
 • Ιστορία 20
 • Λατινικά 20, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, διότι οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων καθορίζονται ως εξής:

Για τη Νομική Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ:

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 30%
 • Αρχαία Ελληνικά 30%
 • Ιστορία 20%
 • Λατινικά 20%

Για τη Νομική Κομοτηνής – Δ.Π.Θ

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 25%
 • Αρχαία Ελληνικά 25%
 • Ιστορία 25%
 • Λατινικά 25%

Υποψήφιος για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 15
 • Φυσική 18
 • Χημεία 19
 • Μαθηματικά 18
 • Ελεύθερο Σχέδιο 17
 • Γραμμικό Σχέδιο 16

συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 20.800 μόρια, ενώ για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας- ΕΜΠ

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 25%
 • Φυσική 25%
 • Χημεία 25%
 • Μαθηματικά 25%
 • Ελεύθερο Σχέδιο 10%
 • Γραμμικό Σχέδιο 10%

Για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας–Παν. Πατρών

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 30%
 • Φυσική 20%
 • Χημεία 20%
 • Μαθηματικά 30%
 • Ελεύθερο Σχέδιο 8%
 • Γραμμικό Σχέδιο 12%

Υποψήφιος για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 14,7
 • Φυσική 19,2
 • Χημεία 19
 • Βιολογία 20

συγκεντρώνει για την Ιατρική Αθήνας (Ε.Κ.Π.Α.) 18.225 μόρια, ενώ για την Ιατρική Πάτρας (Παν. Πατρών) 18.490 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Για την Ιατρική Αθήνας – ΕΚΠΑ

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 25%
 • Φυσική 25%
 • Χημεία 25%
 • Βιολογία 25%

Για την Ιατρική Πάτρας-Παν. Πατρών

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 20%
 • Φυσική 25%
 • Χημεία 25%
 • Βιολογία 30%

Υποψήφιος για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 14
 • Μαθηματικά 18,4
 • Πληροφορική 18,8
 • Οικονομία 19,2

συγκεντρώνει για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 17.320 μόρια, ενώ για την Οικονομικής Επιστήμης (Παν. Πειραιά) 17.840 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

Για την Οικονομικών Επιστημών Θεσ/νίκης-Α.Π.Θ.

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 30%
 • Μαθηματικά 30%
 • Πληροφορική 20%
 • Οικονομία 20%

Για την Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά-Παν. Πειραιά

 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 20%
 • Μαθηματικά 30%
 • Πληροφορική 20%
 • Οικονομία 30%

Τι ισχύει για τα κριτήρια ισοβαθμίας

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.
Με την απόφαση Υπουργού ορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα. Αν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, πλην εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση.

Πηγη: newsit.gr