Πέμπτη
9
Φεβρουάριος
TOP

Παρεμβάσεις του δήμου Καλαμάτας στα χωριά του Ταϋγέτου

Με εργασίες κατασκευής φρεατίων, σωληνωτών και τριγωνικών τάφρων για την απορροή των υδάτων, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμάτας στην Κοινότητα Ελαιοχωρίου.

Επίσης, παρεμβάσεις (τσιμεντοστρώσεις, βελτίωση αγροτικών οδών κ.ά.) την περίοδο αυτή έχουν προγραμματιστεί στις Κοινότητες Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Λαδά, Καρβελίου, Πηγών και Νέδουσας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν μέσω εργολαβίας για τη βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.