Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

ΠΕ Μεσσηνίας: Συνάντηση εργασίας για την πορεία του έργου οδικής ασφάλειας στις επαρχιακές οδούς 8η και 15η

Η πορεία του έργου της  συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της οδικής  ασφάλειας στις επαρχιακές οδούς 8η και 15η, με προϋπολογισμό 400.000 € αποτέλεσε το αντικειμένο της σύσκεψης που συγκάλεσε σήμερα, 10 Νοεμβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος. Το έργο εξελίσσεται στα τμήματα Φιλιατρά – Μαραθούπολη της 15ης επαρχιακής και Ραυτόπουλο – Κυπαρισσία της 8ης επαρχιακής.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου αυτού, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε τέσσερα τμήματα της 15ης επαρχιακής οδού, με εργασίες κατασκευής επενδεδυμένων τάφρων για την ορθή διαχείριση των ομβρίων υδάτων, με παράλληλη διαπλάτυνση του καταστρώματος της οδού. Τα τμήματα αυτά έχουν συνολικό μήκος 1000 μέτρα περίπου, ενώ υπολείπεται από πλευράς τεχνικών έργων η κατασκευή σωληνωτού αγωγού, μήκους περίπου 15 μέτρων,  για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις, κατά τμήματα από Φιλιατρά έως Μαραθούπολη, σε θέσεις όπου υπήρχε επικινδυνότητα.

Για το τμήμα της 8ης επαρχιακής, από Ραυτόπουλο έως Κυπαρισσία, αναμένεται άμεσα οι έναρξη των εργασιών που προβλέπονται από τη μελέτη και είναι κυρίως κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, για μήκος 1400 μέτρα, σωληνωτοί οχετοί και λοιπά τεχνικά έργα καθώς και ασφαλτοστρώσεις κατά θέσεις. Τέλος προβλέπεται και στα δύο τμήματα των επαρχιακών οδών να υλοποιηθούν εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο ανάδοχος του έργου και οι επιβλέποντες μηχανικοί της Τεχνικής υπηρεσίας της ΠΕ Μεσσηνίας.