Κυριακή
27
Νοέμβριος
TOP

Πελοπόννησος: Πιλοτικός -ερευνητικός βοτανικός κήπος – Συνεργασία Περιφέρειας – Πανεπιστημίου

Το ενδεχόμενο συνεργασίας της Περιφέρειας με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τέσσερις άξονες που αφορούν στον πρωτογενή τομέα εξετάστηκε στη διάρκεια συνάντησης του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλο με καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου με στόχο την προώθηση και τη στήριξη της Αγροτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα, αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας για τα παρακάτω θέματα:

  • Δημιουργία πιλοτικού-ερευνητικού βοτανικού κήπου ενδημικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στις εγκαταστάσεις του ξυλοπριστηρίου στον Ταΰγετο.
  • Εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία αυτοφυών ενδημικών φυτών μετά από μελέτη των επιθυμητών συνθηκών για την ανάπτυξη και του τρόπου πολλαπλασιασμού τους.
  • Βελτίωση της καλλιεργητικής τεχνικής της Αραχίδας (Αράπικο φυστίκι) μέσω της εξυγίανσης του πολλαπλασιαστικού υλικού και αξιοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων της στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
  • Βελτίωση καλλιεργητικών τεχνικών και ενεργειακών απαιτήσεων θερμοκηπιακών καλλιεργειών με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το τμήμα Γεωπονίας ο Αναστάσιος Δάρρας, αναπληρωτής καθηγητής, ο Επαμεινώντας Κάρτσωνας, επίκουρος καθηγητής  και ο Ιωάννης Λυκοσκούφης, λέκτορας.