Δευτέρα
22
Απρίλιος
TOP

Περικλής Μαντάς: 4 προτάσεις για το σοβαρό πρόβλημα με την έλλειψη εργατικών χεριών (video)

Ως ένα πρόβλημα που «ήρθε για να μείνει» χαρακτήρισε ο Περικλής Μαντάς την έλλειψη σημαντικές ελλείψεις σε εργάτες γης που συνεχίζουν να δυσχεραίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία ελαιοσυγκομιδής επηρεάζοντας ακόμα και τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Οι ανασταλτικοί λόγοι που οι εργάτες γης δεν επιλέγουν την Ελλάδα όπως σημείωσε ο κ. Μαντάς είναι «οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μετάκλησης, οι συνθήκες διαβίωσης και η μακροχρόνια προσφορά εργασίας» σημειώνοντας πως «το 9μηνο είναι ο χρόνος που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες που δίνει τη δυνατότητα για τους πολίτες τρίτων χωρών να εργάζονται στην Ευρώπη

Ενώ μείζονος σημασίας είναι η αντιμετώπιση των υποστελεχωμένων υπηρεσιών και η «αρρυθμία» που παρατηρείται στα προξενεία.

Με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κ. Μαντάς κατέθεσε υπόψη του υπουργού σειρά ενδεικτικών περιπτώσεων με απορρίψεις αιτήσεων μετάκλησης εργατών από το Πακιστάν, όπου εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στη διεκπεραίωση από τις ελληνικές προξενικές αρχές.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής πρότεινε στον αρμόδιο υπουργό: «Οι κατά τόπους υπηρεσίες να ενταχθούν κάτω από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής διότι αυτή η στιγμή ανήκουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή στο ΥΠ.ΕΣ., αυτές οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και θα πρέπει σε πρώτη φάση το υπουργείου σε συνεργασία με τις περιφέρειας να δώσουν τη δυνατότητα στις υπηρεσίες αυτές με κάποιους υπάλληλους, ιδιαίτερα την περίοδο των μετακλήσεων, να ενισχυθούν ώστε να φεύγουν γρήγορα οι αιτήσεις από εδώ». Σε δεύτερο πλάνο όπως είπε «με μεγάλη παρεμβατικότητα να ελεγχθούν αυτές οι μεγάλες διαδικασίες που υλοποιούνται στα Προξενεία.»

Όσον αφορά τα έξοδα που συνοδεύουν την όλη διαδικασία, το παράβολο μετάκλησης, όπως σημείωσε και ο κ. Μαντάς προσδιορίζεται στα 100 ευρώ και τα υπόλοιπα αφορούν σε έξοδα διαχείρισης «Όλα αυτά θα πρέπει να αυτοματοποιηθούν. Είναι μια δέσμευση του υπουργείου ότι από τον Γενάρη του 2024 θα έχουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία και μεγαλύτερο έλεγχο στα προξενεία.»

Μια δεύθτερη πρόταση του κου Μαντά αφορά στην αναζήτηση πιο ενεργών λύσεων για τους πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στη χώρα, οι οποίοι διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα και είναι πλήρως ταυτοποιημένοι, ώστε να μπορέσουν να περάσουν σε μικρό χρονικό διάστημα σε καθεστώς μετάκλησης εφόσον το επιθυμούν.

Οι προτάσεις του κου Μαντά προς τον αρμόδιο υπουργό:

(α) να υπάρξει μεταφορά της διαχείρισης των αποκεντρωμένων διοικήσεων υπό την εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

(β) να ζητηθεί προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα η στελεχιακή υποστήριξη των υπηρεσιών από περιφερειακούς υπαλλήλους,

(γ) να αναζητηθούν πιο ενεργά λύσεις στους πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται ήδη στη χώρα, οι οποίοι διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα και είναι πλήρως ταυτοποιημένοι, ώστε να μπορέσουν να περάσουν σε μικρό χρονικό διάστημα σε καθεστώς μετάκλησης εφόσον το επιθυμούν,

(δ) να γίνουν παρεμβάσεις στα ελληνικά προξενεία, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα και να ελαχιστοποιηθούν οι διαφόρων ειδών καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του ο κ. Καιρίδης ευχαρίστησε τον κ. Μαντά για την αναλυτική ενημέρωση που του παρείχε, σημειώνοντας ταυτόχρονα τον έντονο προβληματισμό του υπουργείου και την ανάγκη διερεύνησης λύσεων σε όλα τα επίπεδα που προαναφέρθηκαν. Παράλληλα τόνισε ότι το υπουργείο έχει ξεκινήσει μια πολύπλευρη προσπάθεια εστιάζοντας κυρίως στην ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων μετάκλησης, στη βελτίωση της λειτουργίας των ελληνικών προξενείων για την επιτάχυνση της διαδικασίας και στην επέκταση των διμερών διακρατικών συμφωνιών της χώρας μας με άλλες χώρες μεταναστευτικού ενδιαφέροντος. Τέλος σημείωσε ότι λόγω του επιμερισμού της διαδικασίας μετάκλησης σε τομείς ευθύνης διαφόρων υπουργείων, προτάσεις όπως αυτές που κατατέθηκαν μπορούν να αμβλύνουν το πρόβλημα και θα προωθηθούν προς διερεύνηση από τα συναρμόδια υπουργεία.