Πέμπτη
18
Αύγουστος
TOP

Περισσοτέρες από 100 ράμπες ΑμΕΑ στην πόλη της Καλαμάτας

Περισσοτέρες από 100 ράμπες προσβασικότητας για ΑμΕΑ έχουν κατασκευασθεί στην πόλη της Καλαμάτας. Το έργο «Εργασίες για τη δημιουργία ραμπών ΑμΕΑ» εκτελείται σε διάφορα σημεία της Καλαμάτας.

Πρόκειται για εργασίες σύμφωνα με μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου που περιλαμβάνουν την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης με στόχο την καλύτερη προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους και την ασφαλέστερη διέλευση των χρηστών αμαξιδίων κ.λπ.

Συνολικά θα κατασκευαστούν περισσότερες από 100 ράμπες ΑμΕΑ.