Κυριακή
21
Ιούλιος
TOP

Περισσότεροι από 81.000 φορολογούμενοι έχουν προσφύγει κατά της εφορίας

Περισσότεροι από 81.000 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει από το 2013 μέχρι σήμερα στη  Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ)  αμφισβητώντας της αποφάσεις των εφοριών αλλά και τους ελέγχους και τα πρόστιμα του ελεγκτικού μηχανισμού.

Το σημαντικό όμως είναι ότι όλες αυτές οι υποθέσεις θα κατέληγαν κατευθείαν στα δικαστήρια δημιουργώντας τεράστια προβλήματα τόσο για τους φορολογούμενους όσο και το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό καθώς οι αποφάσεις των δικαστηρίων μπορούν να πάρουν ακόμα και 10 χρόνια για να εκδικαστούν. Η δημιουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αποσυμφόρησε τα δικαστήρια, βοηθώντας ταυτόχρονα φορολογούμενους, επιχειρήσεις και φυσικά το ίδιο το δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τη ΑΑΔΕ από τις 81.248 υποθέσεις που παρεπέμφθηκσν στη ΔΕΔ εξετάστηκαν οι 77.345 κατά την περίοδο 2013-2022 (έως και τον Νοέμβριο), εκ των οποίων 30.448 έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Η εξέλιξη αυτή έχει προφανώς μειώσει τον αριθμό των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων που πριν την τρόικα ξεπερνούσαν τις 100.000 ενώ σήμερα ανέρχονται σε περίπου 20.000.

Είναι ενδεικτικό ότι για παράδειγμα το 2015, οι υποθέσεις που κατέληξαν στα διοικητικά δικαστήρια ανέρχονταν στο 53,13% των προσφυγών που είχαν κατατεθεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Συγκεκριμένα, τη χρονιά εκείνη από τις 10.212 προσφυγές μόλις οι 490 είχαν γίνει δεκτές δηλαδή, δικαιώθηκαν οι φορολογούμενοι έναντι των αποφάσεων της εφορίας (μόλις το 4,7%). Επτά χρόνια μετά το ποσοστό των προσφυγών που καταλήγει στα διοικητικά δικαστήρια έχει περιοριστεί στο 38 % των προσφυγών που έκλεισαν.  Η ταχύτητα που εκδίδονται οι αποφάσεις είναι εντυπωσιακή για μία δημόσια υπηρεσία. Ειδικότερα στο διάστημα 2013-2022 εξετάστηκαν 77.345 προσφυγές εκ των οποίων:

–         18.492 φορολογούμενοι δικαιώθηκαν

–         40.487 προσφυγές απορρίφθηκαν

–         607 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν

–         14.653, εξέπνευσε η προθεσμία για την εξέταση τους (τέσσερις μήνες την υποβολή της προσφυγής)

Σημειώνεται ότι πλέον μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφυγή τους κατά της εφορίας ηλεκτρονικά αμφισβητώντας λάθη και παραλείψεις των ελεγκτών. Η ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet.

Όταν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τότε η υποβολή γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του τελευταίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr