Δευτέρα
4
Δεκέμβριος
TOP

Πιλοτικό πρόγραμμα για την εκτροπή 20% οργανικών απορριμμάτων -Προγραμματική σύμβαση δήμου Καλαμάτας και ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο και τον Πρόεδρο του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου Σταύρο Αργειτάκο, Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης δράσης με στόχο την εκτροπή 20% οργανικών απορριμμάτων».

Αντικείμενο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων μέσω ανάθεσης σε ανάδοχο με τους όρους που αναφέρονται στη μελέτη 1/2023 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου σε περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας, με την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, προμήθεια των δημοτών με τα αναγκαία είδη και την ενημέρωσή τους για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος καθώς και τη συλλογή και μεταφορά των βιοαποβλήτων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας και την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

363304156 741506930995271 9173649942320583842 n

Η διάρκεια είναι 8 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.064,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τον ΦοΔΣΑ να καλύπτει το ποσό των 18.600 € συμπ. ΦΠΑ και το Δήμο Καλαμάτας το υπόλοιπο ποσό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την μελέτη -μεταξύ άλλων- προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 100 καφέ κάδων οργανικών απορριμμάτων 240lt με βιο-φίλτρο, και 400 οικιακών μικρών κάδων 10lt με βιο-φίλτρο, που θα διανεμηθούν στα νοικοκυριά που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Επίσης για να διευκολυνθεί η διαδικασία ανακύκλωσης των βιο-αποβλήτων, θα διανεμηθούν στα νοικοκυριά 25.000 (τεμάχια) κομποστοποιήσιμες σακούλες 10lt.

Τέλος, θα προσφερθούν και υποστηρικτικές υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των πολιτών, καθώς και η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που θα τεθούν.

362971383 962341761688249 387165815502783402 n