Τετάρτη
24
Απρίλιος
TOP

Ποιες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλονται μέσω του myPROPERTY

Υποχρεωτικά ψηφιακά, μέσω  της πλατφόρμας myPROPERTY, θα υποβάλλονται  πλέον οι εμπρόθεσμες δηλωσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων όπως προβλέπει σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ.Πιτσιλή.

Ηδη το 2023 διευρύνθηκαν οι λειτουργίες και αυξήθηκαν οι δηλώσεις στο myPROPERTY με την προσθήκη νέων περιπτώσεων ψηφιακής υποβολής δηλώσεων και αύξηση των δηλώσεων και των φόρων, σε σχέση με το 2022.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται :

  • Αύξηση των ψηφιακών δηλώσεων κατά 73,5% (396.755 δηλώσεις)
  • Αύξηση των φόρων, που βεβαιώθηκαν ψηφιακά, κατά 64% (601.312.368,84 € βεβαιωμένων φόρων)

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  θα  υποβάλλονται ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY»:

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

  • την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα, της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.
  • την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.
  • τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.
  • τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

2. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

3.  Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

4.Οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας, εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε., δεν έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή

Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή,  μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου».

Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται και οι δηλώσεις μεταβίβασης επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΠΗΓΗ imerisia.gr