Πέμπτη
18
Ιούλιος
TOP

Ποιοι γιατροί του ΕΣΥ και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο – Τι προβλέπει υπουργική απόφαση

Υπό προϋποθέσεις θα απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα οι γιατροί του ΕΣΥ, μετά την υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την Πέμπτη (4/7/24).

Είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ που δίνεται η δυνατότητα στους νοσοκομειακούς γιατρούς παράλληλα με την εργασία τους στο δημόσιο σύστημα Υγείας, να εργάζονται για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους, είτε διατηρώντας ιδιωτικό ιατρείο, είτε παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε επιστημονική ιδιότητα και επαγγελματική σχέση με ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας.

Η απόφαση αυτή που ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα σε ειδικευμένους αλλά και ειδικευόμενους γιατρούς να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στο μεγάλο κύμα φυγής των γιατρών από το δημόσιο σύστημα Υγείας, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Ως προς την εργασιακή σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, οι γιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως μισθωτοί.

Στις εξαιρέσεις εντάσσονται οι προσωπικοί γιατροί κλάδου ΕΣΥ, δηλαδή οι γιατροί των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, οι οποίοι δεν θα μπορούν να παρέχουν ιδιωτικό έργο προς τον εγγεγραμμένο σε αυτούς πληθυσμό.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ιδιωτικού ιατρείου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων γιατρών για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου θα υποβάλλονται στον διοικητή ή τον πρόεδρο του νοσοκομείου ή τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας κατά τη διάρκεια του δεύτερου 15νθήμερου του Δεκεμβρίου και του Μαΐου.

Ο διοικητής ή ο πρόεδρος του κάθε νοσοκομείου ή ο διοικητής της ΥΠΕ είναι υποχρεωμένος να τηρεί αρχείο των αιτήσεων και να παρακολουθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα.

Η άδεια απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα έχει εξάμηνη διάρκεια.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για να χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

-Η μη άσκηση κλινικού έργου σε ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρεία του Νοσοκομείου ή στο Κέντρο Υγείας και κάθε διασυνδεόμενη με αυτό Μονάδας Υγείας, από τον ίδιο ιατρό ή σε όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου.

-Η μη διατάραξη, διαφοροποίηση ή παραβίαση της εύρυθμης ολοήμερης, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργίας του νοσοκομείου καθώς και της ομαλής κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών ή της αντίστοιχης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

-Η μη διατάραξη, διαφοροποίηση ή παραβίαση του αριθμού των ανά κλινική χειρουργικών επεμβάσεων, του αριθμού των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων και των παρακλινικών εξετάσεων, κατά το εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη: α) για τους ιατρούς του παθολογικού τομέα ο αριθμός των τακτικών ιατρείων που έχουν διενεργηθεί από το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών της κλινικής/ή του Κέντρου Υγείας, β) για τους ιατρούς του χειρουργικού τομέα ο αριθμός και η βαρύτητα των χειρουργικών πράξεων στο σύνολο των ιατρών της κλινικής και γ) για τους ιατρούς του εργαστηριακού τομέα το σύνολό των πράξεων του τμήματος.

-Να μην τελεί ο αιτών υπό καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών και οποιασδήποτε άλλης μορφής άδειας πλην της κανονικής.

-Να μην τελεί ο αιτών υπό καθεστώς αργίας ή αναστολής άσκησης καθηκόντων.

-Η κατ’ ελάχιστον διατήρηση των δεικτών παραγωγικότητας των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου στα ποσοστά που καταγράφονται κατά το εξάμηνο που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως, με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 10%.

-Ο αιτών να μη συνεργάζεται με τις προμηθεύτριες εταιρείες των δημόσιων νοσοκομείων.

Της Γιάννας Σουλάκη/Πηγή: Iatropedia.gr