Πέμπτη
25
Ιούλιος
TOP

Πώς η ανεπαρκής καταγραφή όρων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αποδυναμώνει τα συστήματα υγείας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία δεν έχουν καταγραφεί επαρκώς, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης.

Μια μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Monash πρότεινε μια λύση για την επείγουσα ανάγκη καταγραφής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγή στην ανθρώπινη υγεία και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

H μελέτη, την οποία μπορείτε να βρείτε ολόκληρη στο Journal of the American Medical Informatics Associationτόνισε βασικές έννοιες που σχετίζονται με το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές, όπως ο καύσωνας και η ξηρασία, που πρέπει να ενσωματωθούν στην τυποποιημένη ιατρική, κλινική ορολογία.

«Η κλιματική αλλαγή, ένας κρίσιμος παράγοντας κινδύνου για φυσικές καταστροφές, θέτει γρήγορα σε κίνδυνο την παγκόσμια περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την υγεία του πλανήτη, την υγεία του πληθυσμού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης», δήλωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Monash, Zerina Lokmic-Tomkins, που ηγήθηκε του έργου με μια διεθνή ομάδα ερευνητών.

Η επικεφαλής του έργου τόνισε πως η έλλειψη ενσωμάτωσης αυτών των όρων (κλίματος και καταστροφών) στην ιατρική ορολογία, αλλά και ολοκληρωμένων κλινικών όρων για αυτές δημιουργούν ένα κενό στην κατανόηση του αντικτύπου τους στην ανθρώπινη υγεία και ως εκ τούτου δεν υποστηρίζουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στα παγκόσμια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Ανάγκη για παγκόσμια συνεργασία

Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τα Προφίλ Πληροφοριών Κινδύνων (HIP) του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών-Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο (UNDRR-ISC) στο SNOMED CT International, μια ευρέως χρησιμοποιούμενη κλινική ορολογία για ηλεκτρονικά αρχεία υγείας. Το προκύπτον έγγραφο ζητούσε παγκόσμια συνεργασία για την επέκταση του SNOMED CT International, ώστε να συμπεριλάβει μοναδικά γεωγραφικά και περιφερειακά περιβάλλοντα κινδύνου που αντιμετωπίζονται δυσανάλογα σε χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, την ακριβέστερη πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων και την επομένως καλύτερες αποφάσεις από τους πολιτικούς.

Οι ανεπαρκείς ορολογίες δημιουργούν ανίσχυρα συστήματα υγείας μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Η εργασία αποκάλυψε κενά στις κλινικές ορολογίες που είναι διαθέσιμες στους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια συμβάντων που σχετίζονται με καταστροφές.

Συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με μετεωρολογικούς, υδρολογικούς, εξωγήινους, γεωκίνδυνους, περιβαλλοντικούς, τεχνολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες είχαν χαρτογραφηθεί ανεπαρκώς. Η Lokmic-Tomkins είπε ότι ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα ήταν η απουσία κινδύνων όπως ο «καύσωνας» και η «ξηρασία» στο SNOMED CT International, τα οποία έχουν γίνει πιο έντονα και σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τη μετανάστευση και ορισμένους λεγόμενους οικολογικούς πολέμους.

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τις ανισότητες στην παγκόσμια υποδομή συστημάτων πληροφοριών υγείας, ιδιαίτερα σε τομείς όπου τα συστήματα υγείας δεν χρησιμοποιούν τυποποιημένες ορολογίες. Αυτό το χάσμα δεδομένων δημιουργεί κι άλλες προκλήσεις όσον αφορά την παροχή περίθαλψης για ευάλωτους πληθυσμούς σε περιβάλλοντα με περιορισμένους σε πόρους, εμποδίζοντας τις προσπάθειες βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δηλώνουν πως αυτό το έργο συνιστά μόνο την αρχή, παραμένοντας αισιόδοξοι πως αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις και επεκτείνοντας τις κλινικές ορολογίες, μπορούν να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας.

Πηγή: cibum.gr