Δευτέρα
3
Οκτώβριος
TOP

«Πράσινη Μάνη»: Εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι για την ανακύκλωση

Ένα έργο χρήσιμο για τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα που αναδεικνύει τη σημασία της ανακύκλωσης απόρροια της άριστης συνεργασίας της Εταιρείας Συμβούλων ΜΚΟ «Αργοναύτες» με το Δήμο Δυτικής Μάνης, για την προστασία του περιβάλλοντος. Η «Πράσινη Μάνη» δημιουργήθηκε  ένα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, ανοιχτό σε όλους, που με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών, ενημερώνει και περνά στη νέα γενιά, μηνύματα για την Ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος .

 

Ένα παιχνίδι με τη χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι, ήδη, χρησιμοποιείται  από τους μαθητές και τους ενήλικες κατά τη διάρκεια του έργου και είναι διαθέσιμο για δωρεάν χρήση προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιστοσελίδα του ‘GreenMani’). ( https://www.greenmani.gr/drasi-4/ )

Επιστρατεύει τα προσφιλή στους μαθητές αλλά και στους ενήλικες ηλεκτρονικά παιχνίδια, και τα αξιοποιεί ως εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοχής και των μαθησιακών στόχων του έργου.

Μεθοδολογία:

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι ενσωματώνει τις πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο Έργο, με στόχο την καλύτερη αφομοίωση του περιεχομένου αυτού από τους μαθητές και ενήλικες. Το παιχνίδι αυτό απευθύνεται σε μαθητές και ενήλικες, με έμφαση όμως στην ηλικία των 7-14 χρονών, καθοριστική στην εμπέδωση των αρχών της ανακύκλωσης. Περιλαμβάνει επίπεδα δυσκολίας. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι απλό και να μπορεί να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες στους χρήστες.

Αναλυτικά, η  υλοποίηση του παιχνιδιού ολοκληρώθηκε  σε 5 φάσεις,, από τη Δημιουργία σεναρίων, χαρακτήρων, βασικής δομής παιχνιδιού, και ορισμού αντικειμένων που θα αναπτυχθούν με την συνεργασία ειδικών επιστημόνων , μέχρι την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού με συμμετοχή χρηστών από τις στοχευμένες ομάδες του έργου, την  Αναπροσαρμογή, ανατροφοδότηση, διορθώσεις του παιχνιδιού βάσει των αποτελεσμάτων και τέλος την  παράδοση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού προς χρήση.

«Πράσινη Μάνη»-Ένα έργο χρήσιμο για τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα

Για μια ακόμα φορά Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών  και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  υλοποιούν ένα σημαντικό έργο ,με χρηματοδότηση  του Πράσινου Ταμείου , με ωφελούμενη μια ολόκληρη κοινωνία, μέσα από την  καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ της Δυτικής Μάνης, την  καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος της περιοχής και  με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής,  με όρους αειφορίας.

Το έργο  «Πράσινη Μάνη», υλοποιείται από την Εταιρεία Συμβούλων «Αργοναύτες» και τον Δήμο Δυτικής Μάνης και  χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, όλες  τις κοινωνικές ομάδες στα όρια του παραπάνω Δήμου, όπως είναι οι επαγγελματίες, τα στελέχη της Τ.Α., οι πολίτες, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ενώ μπορεί να αποτελέσει πρότυπο καλών πρακτικών για πολλές τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα.

Η ευαισθητοποίηση της Νέας Γενιάς  μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Μια από τις πιο σημαντικές κοινωνικές ομάδες, που το Έργο έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και δείχνει την ευαισθησία των Φορέων υλοποίησης ,αλλά και του Πράσινου Ταμείου, είναι τα παιδιά, το μέλλον του τόπου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων πολιτών , που να γνωρίζουν ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που καταστρέφουν τον πλανήτη και επιτείνουν την Κλιματική Αλλαγή.

Σκοπός του Έργου ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο- μέταλλα) και το οργανικό κλάσμα, κομποστοποιήσιμο  (φλούδες, χόρτα, κόκκαλα και γενικά ότι προέρχεται από την κουζίνα) να μην πάνε στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, αλλά να γίνεται διαλογή στην πηγή.

Για τον λόγο αυτό το έργο  αναπτύσσει και εφαρμόζει πιλοτικές δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με τη διαλογή στην πηγή, των ΑΣΑ και των βιοαποβλήτων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων: του Δήμου Δυτικής Μάνης, των δημοτών, των επισκεπτών, φορέων όπως επαγγελματικοί σύλλογοι, σχολικές μονάδες, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εθελοντικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι και όλος ο γενικός πληθυσμός.

Πρόκειται για μια άριστη συνεργασία της Εταιρείας Συμβούλων ΜΚΟ «Αργοναύτες» με το Δήμο Δυτικής Μάνης, όπου ο δήμαρχος Δημήτριος Γιαννημαράς, έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβάλλον και την ανακύκλωση, σε συνδυασμό και άλλων μεγάλων προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος και έχουν φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση.

  • Περισσότερα του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του έργου: www.green-mani.gr.