Παρασκευή
19
Ιούλιος
TOP

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ με θέσεις εργασίας στον Δήμο Τρίπολης

Δυο θέσεις στο δήμο Τρίπολης μέσω ΑΣΕΠ προκηρύσσονται για το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική απόφαση:

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας ότι στο ΦΕΚ 66/Τεύχος ΑΣΕΠ/31-12-2021 δημοσιεύτηκε η αρ.13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σε ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού κλπ.
Στο Δήμο μας έχουν προκηρυχθεί δύο (2) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ήτοι:
– Μία (1) θέση κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (κωδικός θέσης 714) και
– Μία (1) θέση κλάδου – ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων (κωδικός θέσης 946).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).