Τρίτη
16
Απρίλιος
TOP

Προσωρινός ανάδοχος για την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας

Προσωρινός ανάδοχος για την υλοποίηση του σημαντικού έργου «Αποκατάσταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος» ανακηρύχτηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΑΣΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 27,76%.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.812.000 ευρώ και η δαπάνη με την οποία θα υλοποιηθεί με την έκπτωση που δόθηκε είναι 1.857.992,53 ευρώ.

Εργασίες

Οι εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων και η οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου θα καταστήσουν λειτουργικό και προσβάσιμο το Μουσείο.

Θα υλοποιηθούν εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, κατασκευή νέας μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοστασίων, κατασκευή νέων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επισκευή δαπέδων και κατασκευή νέων, όπου απαιτείται, χρωματισμοί, κατασκευή νέων χώρων υγιεινής (επισκεπτών και ΑμεΑ) και αποθηκών, αποξήλωση των υπαρχουσών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και κλιματισμού.

Η δεύτερη φάση του έργου προβλέπει τη σύνδεση του κτηρίου του Μουσείου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και η τρίτη έλεγχο των εργασιών δόμησης.

Στην τέταρτη και τελευταία φάση προβλέπεται η συσκευασία και μεταφορά των αρχαιοτήτων από τους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης μέχρι την αποκατάσταση του κτηρίου, αλλά και η επιστροφή τους, όταν όλα θα είναι έτοιμα. Θα γίνει δε προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σταθερών συστοιχιών ραφιών και απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή τοποθέτηση στους χώρους της προσωρινής αποθήκευσης. Επίσης θα γίνει: Εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης μόνιμης έκθεσης. Εξοπλισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας. Εκπόνηση μελέτης φωτισμού του εκθεσιακού χώρου και των προθηκών. Έρευνα- τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού. Συντήρηση αρχαιολογικού υλικού. Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού συντήρησης. Ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας. Σχεδιασμός και υλοποίηση εποπτικού και ενημερωτικού υλικού.

Πηγη: gargalianoionline.gr