Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

Πρόστιμα και κυρώσεις σε όσους δεν αναρτούν εγκαίρως στοιχεία στο Taxis

Να μπει τέλος στο αλαλούμ που προκαλούν οι καθυστερήσεις προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων ζητούν οι οικονομολόγοι λογιστές και φοροτεχνικοίΟικονομικό Επιμελητήριο και ΠΟΦΕΕ ζητούν νομοθέτηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος έναρξης – λήξης υποβολής των δηλώσεων, αλλά και καταλογισμό ευθυνών για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις που οφείλονται στον κάθε υπεύθυνο φορέα είτε από τον δημόσιο (πχ ασφαλιστικά ταμεία) είτε από τον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες κλπ).

Τα μείζονα θέματα, που απασχoλούν τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών, ιδιαίτερα την κρίσιμη τρέχουσα περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, συζητήθηκαν στη συνάντηση των Προεδρείων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρόταση κοινών ενεργειών για την αντιμετώπισή τους.

Τα βασικά ζητήματα, που αναδείχθηκαν, είναι:
1. Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έτους 2023

Στο χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ανέφικτο να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις δεδομένου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα φυσικά πρόσωπα άνοιξε στις 25/4/2024 ενώ για τα νομικά πρόσωπα 1/5/2024. Μέχρι σήμερα, επίσης, έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε πλήθος δεδομένων που έπρεπε ήδη να έχουν αναρτηθεί και καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των εφαρμογών από τις εταιρείες πληροφορικής.

Λόγω της ύπαρξης νομοθετικού κενού στην έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και προκειμένου να αποφευχθούν οι συνεχείς παρατάσεις, από κοινού ΟΕΕ και ΠΟΦΕΕ προτείνουν εκ νέου την άμεση νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό ημερομηνίας έναρξης – λήξης, εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Στη νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπεται δέσμευση ότι η πλατφόρμα θα είναι σε πλήρη λειτουργία και επίσης καταλογισμός ευθυνών για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις που οφείλονται στον κάθε υπεύθυνο φορέα είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος είναι το τετράμηνο, από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

2. Ασθένεια λογιστή – φοροτεχνικού

Κοινή παρέμβαση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την υπογραφή της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την εξειδίκευση των λεπτομερειών και την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 67 του Ν.5042/2023 για την ασθένεια του λογιστή – φοροτεχνικού.

3. Κανονισμός των υποχρεώσεων των λογιστών – φοροτεχνικών για «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (Ν.4557/2018)

Προώθηση διάταξης για την ανάθεση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της κατάρτισης του κανονισμού των υποχρεώσεων των λογιστών – φοροτεχνικών, που προκύπτουν από τον Ν.4557/2018 και της άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων από το ΟΕΕ, ως ο δημόσιος φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού.

4. Κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000

Κοινές ενέργειες για την κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, ώστε η κάθε είδους φορολογική δήλωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων να υπογράφεται από λογιστή – φοροτεχνικό που πληροί τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με τον Ν.2515/1997 και ΠΔ 340/1998 όπως ισχύουν.
5. Αμοιβές λογιστών – φοροτεχνικών

Σχετικά με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών προώθηση κοινών ενεργειών ΟΕΕ-ΠΟΦΕΕ για να προβλεφθούν προτεινόμενα ελάχιστα όρια αμοιβών ανά εργασία – υπηρεσία που ασκείται υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό.

Πηγή: www.newmoney.gr