Σάββατο
3
Ιούνιος
TOP

Πρόστιμο 6.000 ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας για την παράνομη χωματερή στο Αλιμάκι

Την πληρωμή προστίμου ύψους 6.000 ευρώ από το Δήμο Τριφυλίας, το οποίο επεβλήθη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη λειτουργία ΧΑΔΑ πλησίον του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Αλιμακίου Κυπαρισσίας, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, καθώς δεν προβαίνει στην άσκηση προσφυγής κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, με την αριθ. 372029/26-10-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στο Δήμο μας, ύψους 6.000,00 ευρώ διότι, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 368165/24-10-2022 εισήγηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της ΠΕ Μεσσηνίας και την από 26-06-2021 σχετική έκθεση αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι στο βόρειο τμήμα του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Αλιμακίου, εξακολουθούν να υπάρχουν εκτεταμένες εναποθέσεις αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) που είχαν διαπιστωθεί και στο παρελθόν, καθώς και νέες εναποθέσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου ΧΑΔΑ, ενώ κατάντι του χώρου εναπόθεσης διαπιστώθηκαν υγρά σκούρου χρώματος (στραγγίδια).

Τέλος, η Ο.Ε. εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της δαπάνης εξόφλησης του εν λόγω προστίμου.

ΠΗΓΗ  gargalianoionline.gr