Τετάρτη
24
Απρίλιος
TOP

Προϋπολογισμός 2024: Η συνεχιζόμενη καθοδική πορεία του ελληνικού δημοσίου χρέους

Συνεχίζεται η μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, με βάση τα όσα προβλέπονται στον τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2024 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Βασικές αιτίες είναι τόσο η άνοδος του πληθωρισμού όσο και του ΑΕΠ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 357 δισ. ευρώ ή 160,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2023, έναντι 356,597 δισ. ευρώ ή 172,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2022. Το 2024 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 356 δισ. ευρώ ή 152,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2023. 

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων

Όπως αναφέρει ο προϋπολογισμός 2024, μετά την πλήρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ τον Απρίλιο του 2022, ακολούθησε η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των ευρωπαϊκών δανείων του GLF ύψους 2,645 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2022, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η νομική διαδικασία με τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης για την περαιτέρω πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,290 δισ. ευρώ, που λήγουν το 2024 και το 2025 έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετα φορο-έσοδα 1,632 δις. ευρώ 

Όπως αναφέρεται από το οικονομικό επιτελείο, η «λυδία λίθος» είναι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης R&I, Scope Ratings, DBRS Morningstar και S&P Global Ratings καθώς επίσης και η διπλή αναβάθμιση, ένα μόλις επίπεδο πριν το investement grade, από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, γεγονότα που ενισχύουν το κύρος και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε συνέχεια των δώδεκα διαδοχικών αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας τα 4 προηγούμενα χρόνια, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων.

Το πρόγραμμα δανεισμού της ελληνικής οικονομίας

Στον Προϋπολογισμό 2024 επισημαίνεται το πώς λειτούργησε το πρόγραμμα δανεισμού της ελληνικής οικονομίας. Τονίζει πως οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2023 καλύφθηκαν καταρχήν από κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου δεκαετούς και πενταετούς διάρκειας συνολικής ονομαστικής αξίας 6 δισ. ευρώ και από κοινοπρακτική έκδοση δεκαπενταετούς ομολόγου ύψους 3,500 δισ. ευρώ, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την επαναγορά ομολόγων λήξης 2024 και 2025 συνολικής ονομαστικής αξίας 1,485 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, καλύφθηκαν από επανεκδόσεις μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων μέσω δημοπρασίας συνολικής ονομαστικής αξίας 1,750 δισ. ευρώ, από εκταμίευση δόσης ύψους 1,845 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης με την ΕΕ για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας καθώς επίσης και από αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χρέους.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του ΕΔ πραγματοποιήθηκε μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων τρίμηνης, εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας καθώς επίσης και μέσω πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας υπό τη μορφή repo agreements, τις οποίες συνάπτει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την αξιοποίηση των διαθεσίμων, κυρίως, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Στις 30.09.2023 το σύνολο των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τον Μηχανισμό Στήριξης ανήλθε σε 233,818.1 δισ. ευρώ, τα οποία μετά την πλήρη εξόφληση του ΔΝΤ συνίστανται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκά δάνεια των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Πηγή: ot.gr