Τετάρτη
1
Δεκέμβριος
TOP

Σχεδιάζουμε – υλοποιούμε δημιουργούμε το μέλλον – Απολογισμός διετίας της Δημοτικής Αρχής Μεσσήνης

“Σχεδιάζουμε – υλοποιούμε  δημιουργούμε το μέλλον”. Σε αυτές τις λέξεις συνοψίζεται η φιλοσοφία της δημοτικής αρχής Μεσσήνης που συμπλήρωσε μια διετία δράσης, για την οποία σήμερα ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε τον απολογισμό όσων έγιναν από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Σεπτέμβριο του 2021.

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να δείτε τον Απολογισμό Έργου της Δημοτικής Αρχής Μεσσήνης για τη διετία: Σεπτέμβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2021.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ – ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
(ΕΥΡΩ με ΦΠΑ)
ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ 744.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Δημιουργία στίβου, εγκατάσταση
πυλώνων φωτισμού
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.310.000,00 ΣΑΕ 572 (ΠΔΕ) Επέκταση δικτύου όμβριων σε Τοπικές Κοινότητες
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.  ΛΟΓΓΑ  ΚΑΙ  Τ.Κ. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1.484.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης στις Τ.Κ. Ανδριανής, Λογγά
4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
513.000,00 ΣΑΕ 055= 442.000€
ΣΑΤΑ=71.000€
Επισκευή Δημοτικού Σχολείου
Πεταλιδίου
5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ   ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ  ΣΤΙΣ Τ.Κ  ΧΑΡΑΥΓΗΣ  ΚΑΙ  ΜΑΝΕΣΙ  582.000,00 ΠΑΑ 2014-2020 Ασφαλτόστρωση υπαρχόντων
αγροτικών δρόμων
6 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
750.875,29 ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚ/ΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Ανάπλαση ιστορικού κέντρου
7 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (OPEN MALL) 1.761.888,06 ΕΣΠΑ
ΕΠΑΝΕΚ
Ανάπλαση χώρων στην πόλη
8 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΙΟΔΙΩΝ
178.580,50 LEADER Ανάπλαση δημοτικού ακινήτου

 

9 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 281.298,36 ΣΑΕ 055 =200.000€
ΙΠ=37.995,28€
Προσαρμογή κτιρίων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών  στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017
10 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ, ΣΤΡΕΦΙΟΥ & ΠΑΝΙΠΕΡΙΟΥ
868.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I Ασφαλτόστρωση υπαρχόντων
αγροτικών δρόμων
11 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
180.000,00 ΣΑΕ 055 =150.000€
ΙΠ=30.000€
Γενική αναβάθμιση
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.450.000,00  ΥΠ.ΕΣ.=
1.300.000,00€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II=
150.000,00€ 
 
13 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ  ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1.600.000,00 ΠΔΕ ΣΑΕ 071 Παράκαμψη της Τ.Κ. Νεοχωρίου
14 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΛΠ-3 ΤΟΥ ΓΠΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
60.000,00   ΠΔΕ Επανακαθορισμός της ΛΠ3
15 ΔΟΜΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1.020.308,58 ΥΜΕΠΕΡΑΑ Δομική, ενεργειακή και
λειτουργική αποκατάσταση του κτιρίου
16 ΑΡΣΗ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΖΕΡΜΠΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
165.000,00 ΣΑΕ 055 Αποκατάσταση των δημοτικών
οδών εξαιτίας κατολισθήσεων
17 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΣΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ  Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
110.000,00 ΓΓΑ Κατασκευή δύο γηπέδων τένις
και γηπέδου μπάσκετ
18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 3.957.000,00 ΤΡΙΤΣΗΣ
(ΑΤ05)
Ασφαλτοστρώσεις -Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών  δρόμων, τεχνικά, κλπ
19 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ
274.002,80  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Αναβάθμιση παιδικής χαράς
20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ  5Χ5  ΣΤΗ
ΛΕΥΚΟΧΩΡΑ
37.000,00 ΣΑΤΑ Προμήθεια και τοποθέτηση  πλαστικού δαπέδου και περίφραξης
21 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ. Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

2.490.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I Έργα διάθεσης όμβριων υδάτων
22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   οικ. ΚΑΚΟΡΕΥΜΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΧΡΑΝΩΝ 48.500,00 Ι.Π.
23 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.821.882,40 ΥΜΕΠΕΡΑΑ εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης
 

21.727.335,59  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

 

ΠΡΟΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

23 ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΕΝΦ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
2.500.000,00 ΤΡΙΤΣΗΣ

(ΑΤ07)

Ολοκλήρωση του κτιρίου και
διαμόρφωσή του σε δημοτική βιβλιοθήκη και δημοτικού ωδείου
24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1.076.758,84 ΤΡΙΤΣΗΣ
(ΑΤ10)
Συντήρηση  και επισκευή σχολικών
κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αυτών
25 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
74.400,00 ΤΡΙΤΣΗΣ
(ΑΤ10)
Γενική συντήρηση του κτιρίου,
πλαστικά  καθίσματα  στην κερκίδα  του  Σταδίου
26 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ 6.368.158,00 ΤΡΙΤΣΗΣ

(ΑΤ01)

Αντικατάσταση τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ψηλής ζώνης της Κοινότητας Μεσσήνης και τη βελτίωση-αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου του πρώην συνδέσμου ύδρευσης «Ανασυγκρότηση» από πηγές Μπάρκα έως Βελίκα, συνολικού μήκους 33 χλμ.
27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ.  ΤΗΣ  Τ.Κ. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 20.849.000,00 ΠΡΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΣΕ  ΧΡΗΜ/ΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έχει εκδοθεί η ΑΕΠΟ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και είναι καθόλα έτοιμη η οριστική μελέτη του έργου.
 

30.868.316,84  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

 

 

 

 

 

ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΕΥΡΩ με ΦΠΑ)
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
28 ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
3.500.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
29 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ  ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29.09.2019 1.000.000,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ
30 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  7ης  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  (ΜΕΣΣΗΝΗ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ) 8.670.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
31 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ  2ο -4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ 570.000,00 ΚΤ.ΥΠ.
32 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΣΤΟ  1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 335.000,00 ΚΤ.ΥΠ.
33 ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 124.868,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
34 ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΣΤΙΣ  ΕΚΒΟΛΕΣ  ΤΟΥ  ΠΑΜΙΣΟΥ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΠΟΥΚΑΣ 479.838,70 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
35 ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΗ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

14.679.706,70  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ :   67.275.359,53  ΕΥΡΩ με ΦΠΑ