Σάββατο
24
Φεβρουάριος
TOP

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης

Αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τον νέο Κώδικα Μετανάστευσης.

Παράλληλα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης έχει ως στόχο «τoν εξορθολογισμό των υφιστάμενων κατηγοριών αδειών διαμονής», καθώς και «την ομαδοποίησή τους με βάση τον σκοπό και τη συνάφεια, την αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και την άρση της απαγόρευσης αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, με σκοπό την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που ήδη διαμένει νομίμως στη χώρα».

Τέλος, καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης όλων των τύπων αδειών διαμονής και η επικαιροποίηση και μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση ή ανανέωση αδειών διαμονής.

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνεται και ρύθμιση για δεκαετή άδεια παραμονής (τύπου «Μ2») σε ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώνονται με δύο προϋποθέσεις: «να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις τάξεις του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους» και να είναι «εισακτέοι σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ίδιου τύπου άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (τύπου «Μ2») προβλέπεται επίσης σε πολίτες τρίτων χωρών που:

– γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους

– έχουν συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου.

Πηγή: aftodioikisi.gr