Τρίτη
16
Αύγουστος
TOP

Σε καλά επίπεδα η εξέλιξη των καλλιεργειών της Τριφυλίας (video)

Σε πολύ καλά επίπεδα εξελίσσονται οι καλλιέργειες στην Τριφυλία, παρά την όλη δυσκολία με την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και την εύρεση εργατών γης που υπήρχε.

Η ποιότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα ενώ οι εξαγωγές αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι επιβίωσης πλέον των προϊόντων αφού σχεδόν όλες οι ποσότητες διοχετεύονται στο εξωτερικό.