Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

Σεμινάριο «Upskilling and Reskilling Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Αποτελεσματική Ηγεσία» στο ΠΑ.ΠΕΛ. (video)

Η αντιμετώπιση της έλλειψης των δεξιοτήτων και η ενίσχυση της στρατηγικής της Ε.Ε. για τις δεξιότητες, η οποία θα συμβάλει στην επανειδίκευση των ατόμων, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες τεχνολογικές δεξιότητες, ήταν το κύριο θέμα του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου επικεντρώθηκαν κυρίως στους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επένδυση σε δεξιότητες και κατάρτιση για τον καθένα ατομικά, αλλά και για τους οργανισμούς, την οικονομία και την κοινωνία. Κεντρικό θέμα ήταν βεβαίως η αποτελεσματική ηγεσία.