Κυριακή
2
Οκτώβριος
TOP

Σπουργίτης: Πολλές οι προκλήσεις για τον κλάδο των μεταφορών (video)

Σοβαρή είναι η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές, στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και στις δραστηριότητες εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων. Μείζον πρόβλημα έχουν καταστεί οι υψηλές τιμές των καυσίμων και οι αλλεπάλληλες αυξήσεις, που ανεβάζουν σε δυσθεώρητα επίπεδα το κόστος μεταφορών. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην μεταφέρουν όλη αυτή την αύξηση του κόστους στους πελάτες τους.