Τρίτη
29
Νοέμβριος
TOP

Στο Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» η κατασκευή πλατείας στη Δ.Κ. Στρεφίου

Στο Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» εντάχθηκε από το Πράσινο Ταμείο η πρόταση του Δήμου Μεσσήνης για την κατασκευή πλατείας στη Δημοτική Κοινότητα Στρεφίου, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.

Με την υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης θα κατασκευαστεί πλατεία συνολικού εμβαδού 374,02 τ.μ. Επίσης προβλέπεται παρέμβαση στο οδόστρωμα στην προβολή της πλατείας, όπως ηλεκτροφωτισμός, δεντροφύτευση και αστικός εξοπλισμός.

«Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των δημοτών της υπαίθρου και των χωριών μας προκειμένου να διατηρηθούν ζωντανά. Είναι ένα έργο που έλειπε από το Στρέφι. Ελπίζουμε ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του οικισμού και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αφού θα υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος ώστε οι μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες να συναθροίζονται», σημείωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.