Τρίτη
6
Δεκέμβριος
TOP

ΑΙΜΑ Tag

Κάθε Σεπτέμβριο, το πρόβλημα της έλλειψης αίματος αναδύεται στην επιφάνεια με εμφαντικό τρόπο. Τα καλέσματα σε «έκτακτες» αιμοδοσίες από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, μάς θυμίζουν (για λίγο) ένα σημαντικό, χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα. Η Ελλάδα χρειάζεται ετησίως 600.000 μονάδες αίματος για τις ανάγκες

Η ομάδα αίματος ενός ανθρώπου συνδέεται με μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού πριν την ηλικία των 60 ετών, δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Η ομάδα Ο έχει τον μικρότερο κίνδυνο, ενώ η Α τον μεγαλύτερο. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να οδηγήσει

Η πανδημία έπαιξε καθώς φαίνεται ρόλο ανασταλτικό σε ότι έχει να κάνει με την προσφορά ιάματος, καθώς απέτρεψε πολλούς εθελοντές. Οι ανάγκες για αίμα είναι δυστυχώς μεγάλες την ώρα που τα αποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά και μοναδική ελπίδα είναι εθελοντικές δράσεις

Πολυποίκιλες είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, με χαρακτηριστικά όσα συμβαίνουν ακόμη και στην εθελοντική αιμοδοσία. Πολύ συχνά, τα αποθέματα αίματος δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στη χώρα μας, με τους ειδικούς να παρακαλούν τους πολίτες