Τρίτη
6
Δεκέμβριος
TOP

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ Tag

Δεύτερη χώρα στην Ε.Ε. σε απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ έχει καταστεί πλέον η Ελλάδα. Σχεδόν 14,92 δισ. ευρώ έχουν καταβάλει οι κοινοτικές αρχές στη χώρα μας, αντιστοιχώντας στο 70% των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχουν