Σάββατο
22
Ιανουάριος
TOP

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Tag

Για το 2022 μετατίθεται η οριστική τακτοποίηση των μεγάλων αυθαίρετων της λεγόμενης «Κατηγορίας 5», δηλαδή των κτιρίων τα οποία  στερούνται κάθε νομιμότητας καθώς έχουν χτιστεί δίχως οικοδομική άδεια, ή έχουν υπερβάσεις άνω του 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης

Θέμα ημερών είναι η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση αυθαιρέτων σε δάση. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Κτηματολογίου και προϋποθέτει την πληρωμή παραβόλου 250 ευρώ. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια έμμεσης νομιμοποίησης αυθαιρέτων σε δασικές

Οι διευθετήσεις που εξασφαλίζουν την  αγροτική χρήση στα αγροτεμάχια, χωρίς  αλλαγή αποτύπωσης στους δασικούς χάρτες Επίσης, µε άλλη ρύθµιση θα αναγνωριστεί κυριότητα εκτάσεων σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα, µε βάση τίτλους που ανάγονται στην τελευταία 20ετία και όχι στο 1946 όπως ισχύει σήµερα. Μάλιστα, µε βάση τις σχετικές αναφορές του υπουργού