Πέμπτη
21
Οκτώβριος
TOP

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Tag

Η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μια δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες μορφές τουρισμού στην χώρα μας, όπως ο τουρισμός υγείας και ο οικοτουρισμός και

Στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε με πρωτοβουλία της ΟΠΟΤΤΕ , βρέθηκαν οι αναγκαίες άμεσες πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για το Δημογραφικό στη χώρα μας και τη στήριξη των μεγάλων οικογενειών καθώς και τη