Κυριακή
29
Ιανουάριος
TOP

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ Tag

Η μελέτη αναλύει τα στοιχεία για τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2019 και 2020 για τις σημαντικότερες αγορές της Ελλάδας βάσει αφίξεων: Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Πολωνία. H μελέτη με τίτλο  «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2019-2020 B’