Τετάρτη
29
Ιούνιος
TOP

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Tag

Με τη μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε πρόσφατα τα Δημόσια ΙΕΚ αναβαθμίζονται και συνιστούν πλέον αξιόλογη επιλογή και σοβαρή εναλλακτική διαδρομή για τους νέους, ενώ ενισχύονται σημαντικά και μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ». Μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού περίπου

Την πρόσληψη συνολικά 157 ατόμων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ., ενέκρινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Πρόκειται άτομα για διαφόρων ειδικοτήτων η πρόσληψη των οποίων θα γίνει με σχέση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση και κατάταξης σε προσωποπαγείς θέσεις ιδαχ, σε εκτέλεση πρωτοδίκης θετικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών), η οποία κατέστη τελεσίδικος και εν συνεχεία αμετάκλητος, για εννέα εργαζόμενους του Νοσοκομείου Κορίνθου. Με σύμφωνη γνώμη