Δευτέρα
29
Νοέμβριος
TOP

ΕΚΤΑΚΤΩΣ Tag

Δέκα έξι (16) επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων θα συζητηθούν στη σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Συζήτηση και απόφαση Πε.Συ.Π. για τη στήριξη των σταφιδοπαραγωγών και των συνεταιριστικών τους