Σάββατο
2
Ιούλιος
TOP

ΕΛΑΣ Tag

Μια στόχευση που είχε τεθεί πριν από καιρό πλέον είναι από σήμερα σε μια φάση πιλοτικής λειτουργίας. Ο λόγος για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας και της Ελληνικής Αστυνομίας που φιλοξενείται στο ιστορικό Δημαρχείο, του οποίου η αναφορά σχετίζεται

Αλλάζουν σταδιακά τα πάντα: το Υπουργείο, η Αστυνομία, η δομή, η εκπαίδευση, το δόγμα, ο τρόπος του επιχειρείν, ο σχεδιασμός και τα μέσα. Προωθούνται τώρα δύο θεμελιακές μεταρρυθμίσεις: νέο οργανόγραμμα, εκ βάθρων αλλαγή στην αστυνομική εκπαίδευση   Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,