Παρασκευή
24
Σεπτέμβριος
TOP

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ Tag

O τελικός χρήστης μιας VR εφαρμογής δύναται να απολαύσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία καθώς πλέον μπορεί να αλληλοεπιδράσει μέσω των δακτύλων του με τον ψηφιακό κόσμο, όπως θα μπορούσε να κάνει αντίστοιχα στον πραγματικό κόσμο. Ο εικονικός κόσμος αναδύεται όλο και περισσότερο