Παρασκευή
27
Μάιος
TOP

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Tag

Με προαναγγελία από τις 3 έως τις 7 Μαρτίου για μέρος ή ολόκληρο τον μήνα γίνεται η υποβολή των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από τους εργοδότες. Στο ίδιο διάστημα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας που αφορούν την περίοδο