Παρασκευή
5
Μάρτιος
TOP

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Tag

Μία φυσική έδρα καινοτομίας στη χώρα- σημείο αναφοράς στα Βαλκάνια και την Ευρώπη- επιδιώκεται να αναπτυχθεί στην έκταση του πρώην εργοστασίου χρωματουργίας ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς. Για το φιλόδοξο αυτό έργο μιλάει στο «Μoney Review» ο υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας