Τετάρτη
6
Δεκέμβριος
TOP

ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΕΗ Tag

Ολοκληρώθηκε σήμερα το έργο της αποξήλωσης του εναέριου μετασχηματιστή και των καλωδίων δημοτικού φωτισμού, καθώς επίσης και της υπογειοποίησής τους, στην Πλατεία Μώλου της Κοινότητας Κορώνης. Έργο προϋπολογισμού 69.290,80 € από ιδίους πόρους του Δήμου Πύλου-Νέστορος και με φορέα υλοποίησης