Σάββατο
3
Ιούνιος
TOP

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Tag

Μια στόχευση που είχε τεθεί πριν από καιρό πλέον είναι από σήμερα σε μια φάση πιλοτικής λειτουργίας. Ο λόγος για το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας και της Ελληνικής Αστυνομίας που φιλοξενείται στο ιστορικό Δημαρχείο, του οποίου η αναφορά σχετίζεται