Πέμπτη
8
Δεκέμβριος
TOP

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΗΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Tag

Μετά τη θετική αξιολόγηση προς προηγήθηκε η αίτηση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Καλαμάτας», ενέργεια που αφορούσε τη χρηματοδότηση μελετών για την «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας», που βρίσκεται επί της οδού Αθηνών

Πρόταση για την χρηματοδότηση της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων Δήμου Καλαμάτας», ενέργεια που αφορά τη χρηματοδότηση μελετών για την βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ομήρων Γερμανίας, που βρίσκεται επί της οδού Αθηνών και έναντι του πρώην Πολυκλαδικού, προτίθεται να