Παρασκευή
12
Απρίλιος
TOP

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Tag

Οι «Πολιτιστικές Διαδρομές» αποτελούν εξαιτίας της δυναμικότητας τους και των προοπτικών τους έναν σημαντικό παράγοντα αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της καλλιέργειας πνεύματος αναδημιουργίας ενός τόπου.    Αρκετά διαδεδομένες στην Ευρώπη και σταδιακά στην χώρα μας, οι Πολιτιστικές Διαδρομές κερδίζουν

Με επιτυχία προχωρά προς την τελική του φάση, το έργο Best MED, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020, σε συνεργασία με έντεκα φορείς από οκτώ χώρες. Για την

Σημαντικό μερίδιο έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στις πολιτιστικές διαδρομές, τις οποίες το υπουργείο Πολιτισμού προτείνει να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συμμετέχοντας στις τέσσερις από τις πέντε διαδρομές η Πελοπόννησος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχέδιο του Υπουργείου.   https://www.youtube.com/watch?v=P0okuaSx4gw&ab_channel=BESTTV