Πέμπτη
9
Φεβρουάριος
TOP

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Tag

Οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων στο επικείμενο εναρµονισµένο πλαίσιο διατροφικής επισήµανσης της ΕΕ στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευασίας θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα που συλλέγουν οι παραγωγοί, δήλωσε Ελληνίδα αξιωματούχος της ΕΕ. Ωστόσο, άλλοι