Δευτέρα
4
Μάρτιος
TOP

ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ Tag

Στην Αρκαδία και ειδικά στη Λίμνη Λάδωνα, για την ανάπλαση και την ανάδειξη της οποίας, ελήφθη μια σημαντική απόφαση. Η ΤΑΠ ΤΟΚ άλλωστε, τρέχει πολλά και μεγάλα έργα για την ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής προοπτικής που έχει σκοπό να