Τρίτη
6
Δεκέμβριος
TOP

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ Tag

Κάθε Σεπτέμβριο, το πρόβλημα της έλλειψης αίματος αναδύεται στην επιφάνεια με εμφαντικό τρόπο. Τα καλέσματα σε «έκτακτες» αιμοδοσίες από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, μάς θυμίζουν (για λίγο) ένα σημαντικό, χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα. Η Ελλάδα χρειάζεται ετησίως 600.000 μονάδες αίματος για τις ανάγκες