Κυριακή
3
Μάρτιος
TOP

ΑΚΙΝΗΤA Tag

Σύντομα η αγορά ακινήτων, έτσι όπως την γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, θα αλλάξει. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει επιχειρεί να βάλει σε μία τάξη την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, εξισώνοντας τις - από πλευράς φορολογίας -

Για την Πελοπόννησο τα μηνύματα που έρχονται από τον τουριστικό κλάδο είναι θετικά ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην τάση για διακοπές… οδικώς! Η πανδημία και το κόστος μετακίνησης που πλέον δεν είναι αμελητέο, δημιουργεί νέα τουριστική δυναμική σε προορισμούς όπως η