Τρίτη
31
Ιανουάριος
TOP

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Tag

Ολοκληρώθηκε για το 2022 η συστηματική ανασκαφική έρευνα στο Κάστρο Καλαμάτας που στόχο είχε την διερεύνηση της χρήσης του χώρου του Κάστρου διαχρονικά και μέσω αυτής η συστηματική τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης πόλης των Φαρών-Καλαμάτας.  Την ανασκαφική

Στον χώρο του πολιτισμού με μεγάλο ενδιαφέρον επιστημονικό και εκπαιδευτικό εξελίσσεται στο Κάστρο της Καλαμάτας η συστηματική ανασκαφική έρευνα που θα έχει τριετή διάρκεια. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας που πήρε την πρωτοβουλία ενώνει τις δυνάμεις με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας