Παρασκευή
1
Μάρτιος
TOP

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Tag

Μολονότι η μουσική είναι συνυφασμένη με την οδήγηση, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει πρόστιμο για εκείνους που θα το παρακάνουν χρησιμοποιώντας ακουστικά ακόμα και στην περίπτωση που αυτά είναι ασύρματα. Εντούτοις αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται ρητώς από τον κανονισμό. Η απόσπαση προσοχής που προκαλείται στον

Απαγορεύεταιη χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους Περιφερειακούς και Δημοτικούς συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, Περιφερειακούς και Δημοτικούς συμβούλους, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων Περιφερειών ή Δήμων για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Σύμφωνα με το έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιου, οι ΟργανισμοίΤοπικής Αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να

Μια νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την ασφαλή μετακίνησή μας στο αυτοκίνητο, περιγράφοντας ως εξαιρετικά επικίνδυνα τη χρήση ενός γνωστού στους περισσότερους οδηγούς αντικειμένου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη χώρα μας αλλά και στις